En äldre tjej och en yngre tjej promenerar tillsammans, håller varandra i handen och ler.

Aktiviteter

The Happiness Project består av interaktiva lärandeaktiviteter utformade för barn i åldrarna 8-14 år. Aktiviteterna varierar i längd och våra 5 nyckelingredienser till glädje och välmående är integrerade genomgående i materialet.

Tre tjejer sträcker upp armarna och gör fredstecknet med sina fingrar.
 • Aktivitetsbilder
 • Leveransguide
 • Arbetsblad
An older girl hugging a younger boy with her arms around his shoulders
En äldre tjej hållar armarna runt och kramar en yngre pojke.
 • Aktivitetsbilder
 • Leveransguide
 • Arbetsblad
 • Kort för utskrift
Two boys walking and talking, one is holding a rugby ball, the other a skateboard
Två pojkar som går och pratar, en håller i en rugbyboll, den andra en skateboard
 • Aktivitetsbilder
 • Leveransguide
 • Arbetsblad
Three young girls standing close to each other, holding their arms up and smiling
Tre unga flickor står nära varandra, håller upp armarna och ler
 • Aktivitetsbilder
 • Leveransguide
 • Arbetsblad
Three young children smiling and hugging each other over the shoulder while walking
Tre små barn ler och kramar varandra över axeln medan de går
 • Aktivitetsbilder
 • Leveransguide
 • Arbetsblad
Two young girls facing each other and smiling, one of them is holding a white balloon
Två unga flickor vända mot varandra och ler, en av dem håller en vit ballong
 • Användarguide
 • Certifikat
Three girls holding their arms up and doing the peace sign with their hands