Fyra barn ler och skattar, en av dem rider på den andras rygg medan de andra två står bakom dem

Effekt

Vårt mål är att barn runt om i världen ska anamma hälsofrämjande vanor i sin vardag och upptäcka att de också kan bidra till att sprida glädje och välmående till andra runt omkring sig.

Två pojkar dansar
Två flickor står bredvid varandra och skrattar